Innerlijke hulpbronnen
NLP gaat ervan uit dat we wel worden be´nvloed door onze omstandigheden en onze levensgeschiedenis, maar dat we er niet aan overgeleverd zijn. NLP stelt dat ieder mens de innerlijke hulpbronnen heeft om - gegeven de juiste motivatie - dat te kunnen wat hij wil kunnen en zijn potentieel tot bloei te brengen. NLP levert krachtige gereedschappen om innerlijke mogelijkheden te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op de fundamentele wisselwerking tussen ons zenuwstelsel, ons taalgebruik en onze gedachten over de wereld om ons heen . De vraag waar het bij NLP om gaat is: hoe gebruiken we die wisselwerking om concrete doelen te bereiken? 

De volgende vaardigheden zijn daarbij belangrijk:

 

  • Het opbouwen van een sfeer van vertrouwen in gesprekken.
  • Doelgericht werken, d.w.z. resultaat boeken in situaties waar mensen de bepalende factoren zijn.
  • Het inwinnen van nauwkeurige, goed gespecificeerde informatie, door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
  • Observatie van onbewuste non-verbale reacties om inzicht te krijgen in hoe iemand denkt en hoe iemand boodschappen verwerkt.
  • Het ontdekken van innerlijke vermogens bij anderen en bij jezelf en die voor een gegeven doel optimaal benutten.
  • Het sneller oplossen van innerlijke conflicten en conflicten die tussen mensen spelen.

                                                         Terug