NLP

Neuro-Lingu´stisch Programmeren is een model voor het begrijpen en be´nvloeden van de innerlijke ervaring. NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en op een positieve manier ongewenste patronen te veranderen.

Daarvoor werden bestaande inzichten uit de lingu´stiek(taal) , de neurologie, de psychologie en de cybernetica (studie van besturings- en regelprocessen) gecombineerd tot een nieuw geheel. NLP biedt principes en gereedschappen voor ieder vakgebied waar menselijke communicatie belangrijk is.
Communicatie met anderen, maar evenzeer communicatie met verschillende kanten van jezelf.

Daarbij wordt gewerkt met zowel de taal als met innerlijke beelden, emoties en onbewuste non-verbale signalen
.


Lees verder