Wat is Hypnose
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hypnose of trance geen opzienbarend verschijnsel. Bijna iedereen maakt in het dagelijkse leven trance-achtige toestanden mee. Je bent zo in een boek verdiept dat je iemand niet hebt horen binnenkomen; je rijdt met je auto langs een bekende route en ineens realiseer je je dat je de laatste vijf minuten niets hebt opgemerkt om je heen en dat je dus op 'de automatische piloot' moet hebben gereden. Een dergelijke verandering van de waarneming of het bewustzijn noemen we een 'alledaagse trance'. Er is in wezen geen verschil tussen deze alledaagse trance en de hypnotische trance in hypnotherapie. Het verschil zit hem alleen in de wijze waarop van deze bewustzijnstoestand gebruik wordt gemaakt.

Araoz: "Hypnose is een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid."

N.B. Onder hypnose zijn betekent niet dat je overgeleverd bent aan de therapeut. Je blijft altijd aanwezig bij wat er gebeurt. Er is geen sprake van dat je niet meer weet wat je doet en dus hoef je ook niets tegen je wil te doen.