VERGOEDINGEN

Het lidmaatschap van de VBAG stelt u in staat om uw behandeling (deels) vergoed te krijgen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden alternatieve geneeswijzen (over het algemeen een gedeelte) vanuit hun aanvullende verzekering. Let daarbij op dat deze geldig is voor alternatieve geneeswijze door Natuurtherapeuten, anders wordt er alleen vergoedt indien de therapeut arts is. Dit verschilt per verzekeraar en hoe u verzekerd bent.  Informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar. Ook bent u niet verplicht uw aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten als waar u uw basisverzekering hebt afgesloten. Laat u goed voorlichten over uw mogelijkheden.

De kosten van de behandeling zijn 60 euro per uur. Behandelingen langer dan een uur worden naar rato berekend..

 

 

 

N.B. De VBAG verplicht haar leden tot na- en bijscholing en kent een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht. https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html