VERGOEDINGEN

Ik ben niet meer aangesloten bij de beroepsvereniging (wel in mijn werk als fysiotherapeut) en werk daarom met een lager tarief dan wanneer ik wel aangesloten zou zijn in verband met alle kosten die dit met zich meebrengt. Ook doordat steeds meer mensen geen of een beperkte aaanvullende verzekering afsluiten is vergoeding van de kosten voor de complentaire therapie niet altijd meer aanwezig.

Dus uw behandelingen worden nu niet meer vergoedt door de verzekeraar. Voor U als verzekerde dus een nadeel (hoewel de verzekeraar slechts een deel van de kosten vergoedt). Om ervoor te zorgen dat de financiele drempel niet te hoog wordt in de afweging van uw keuzes , heb ik er voor gekozen het uurtarief te verlagen.

De kosten van de behandeling per 1-1-2023 zijn 30 euro per uur. Behandelingen langer dan een uur worden naar rato berekend.

In principe zal behandeling op donderdagen plaatsvinden, maar in overleg kan daar van afgeweken worden.