VERGOEDINGEN

Met ingang van 2022 is mijn lidmaatschap van de VBAG veranderd in een waardig lidmaatschap in plaats van volwaardig. Dat wil zeggen dat ik aangesloten blijf bij de geschillencommissie en verzekerd ben als therapeut(met uitzondering van de toegepaste kinesiologie).

Echter de behandelingen worden nu niet meer vergoedt door de verzekeraar. Voor U als verzekerde dus een nadeel (hoewel de verzekeraar slechts een deel van de kosten vergoedt). Om ervoor te zorgen dat de financiele drempel niet te hoog wordt in de afweging van uw keuzes , heb ik er voor gekozen het uurtarief te verlagen.

De kosten van de behandeling per 1-1-2022 zijn 30 euro per uur. Behandelingen langer dan een uur worden naar rato berekend.

In principe zal behandeling op donderdagen plaatsvinden, maar in overleg kan daar van afgeweken worden.

 

 

 

N.B. De VBAG verplicht al haar leden tot na- en bijscholing en kent een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht. www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen