Theo Broeks (1957).

Ik ben vanaf 1980 werkzaam in de paramedische sector.
In de jaren negentig kwam ik in aanraking met de toegepaste kinesiologie waardoor ik de effecten van stress, emoties en voeding op het menselijk lichaam leerde kennen. En ook hoe ze te behandelen.
Door het volgen van meerdere cursussen op verschillende terreinen van de kinesiologie heb ik mij daar verder in bekwaamd.

Ik ben in 2000 begonnen met de 3- jarige opleiding Hypnose en NLP bij de Seth in Utrecht, die ik in 2003 heb afgerond.

Hiermee heb ik voldoende gereedschappen om u verder te helpen met uw probleem. Behalve een fysiek, emotioneel of psycho-sociaal "probleem", kan ook uitsluitend de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling een goed uitgangspunt vormen.

N.b.; dit werk gebeurd buiten het werk in de paramedische sector en staat hier helemaal los van.

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

  • Lid van de VBAG nr;2.050803 
  • Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • Ingeschreven bij de TCZ ( Toezicht en het College van Beroep)deze bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
  • Vektis met AGB-code praktijk 90010248 AGB zorgverlener 90031309
  • KVK Zwolle nr. 08197322
  • BTW-is nummer NL0019528697

Lees hier meer over uw privacy.