Stress Indicator Point System/Sips

Ziekte is het resultaat van onbalans. Onbalans is het resultaat van dat je vergeten bent wie je bent. Angst staat ons in de weg om te zijn wie we werkelijk zijn.

Die onbalans kan zich voordoen in ons hele energiesysteem en dat is groter dan ons fysieke lichaam.(Zie figuur) Een van de redenen daarvoor is dat de opgestapelde stress in ons systeem het moeilijk maakt om effectief de dingen anders aan te pakken. Het gaat hier vooral over de overlevingsemoties van angst, woede en verdriet. Een opstapeling van onverwerkte emoties en een aangeleerde strategie om daarmee om te gaan zorgt ervoor dat wij bij huidige emoties steeds opnieuw in een oud patroon schieten.

Werken met het Sips systeem spoort de stressoren op en laat zien in welke laag van ons energiesysteem deze zich voor doen. Door het vasthouden van punten wordt deze stress weer vrijgemaakt uit deze lagen en ook de patronen waarmee deze werden vastgehouden.Zo kan iemand weer groeien in ontwikkeling/bewustwording en gezondheid.