Het onbewuste

Het onbewuste omvat alle ervaringen uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. Het kan gaan om herinneringen, gevoelens, gedachten, enz. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen be´nvloeden ons voelen, denken en handelen. Met name gevoelens en gedachten die wij in onze  jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. Om een harmonisch en 'heel' mens te worden is het belangrijk ons bewust te worden van wat we verdrongen hebben. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.